Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-03

 

Är det möjligt att förlåta allt?

"Hur skall vi bemöta kränkningar och ondska? Är det känslomässigt möjligt och moraliskt försvarbart att förlåta även grymma övergrepp? Kan bitterhet och hämndgirighet, som ofta betraktas som förlåtelsens motsats, någonsin vara rättfärdigade känslor? Finns det oförlåtliga handlingar och oförlåtliga individer? Är en person som utför onda handlingar ond ? eller är det möjligt att separera syndaren från synden, den handlande från handlingen, mördaren från mordet och våldtäktsmannen från våldtäkten? Dessa frågor behandlar Ann Heberlein i en ny avhandling i etik från Lunds universitet".....

....."Bitterhet kan förstås som ett uttryck för individens självrespekt och har därför även ett positivt värde när någon har blivit kränkt, säger hon. Ann Heberlein menar att förmågan att känna skuld och skam över felaktiga handlingar är avgörande i individens utveckling till en moraliskt ansvarig människa: endast moraliskt ansvariga människor är möjliga att klandra och därmed förlåta."

Läs den korta sammanfattningen av avhandlingen!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips