Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-03

 

Besök Nätverket Seniorhuset!

Lotsen Sven som driver Nätverket Seniorhuset i Finland för svensktalande seniorer är otroligt produktiv och intresserad av att hitta pedagogiska former för att publicera allt det material, som han har samlat för seniorer under årens lopp.

En av huvudingångarna till alla kunskapskällor som Sven har tagit fram finns i en tilltalande blogg som heter Nätverket Seniorhuset. Här kan man lätt använda sig av innehållslänkarna i högra kolumnen och hitta fram till mycket som kan vidga de egna IT-perspektiven.

Man skall inte missa hans omfattande länksamling sedan många år tillbaka med namnet Surfingsbrädan för Seniorer. I den finns otroligt mycket spännande att fördjupa sig i för den IT-intresserade.

Nu senast har han skapat en blogg med Microsofts nya bloggverktyg MSN Spaces - På jakt med den obändiga söklusten är undertiteln. Ja, det utmärker verkligen allt det han gör!

Mina Surftips - Seniorer finns med på hans blogglista i vänstra kolumnen. Det finns också en länk till vår svenska IT-förening SeniorNet Sweden längre ned på sidan under rubriken Surfingbräda. Länktipsen härifrån har varit en inspirationskälla för Sven under årens lopp.

I en Gästbok där man kan abonnera på lotsningar på Seniornätet, dvs få personlig hjälp med datoranvändningen, ser jag till min glädje att bland tipsen till självstudier på distans för regniga sommardagar finns mina Surftips för Seniorer Tack för det! Jag skall försöka att hålla dem aktuella under hela sommaren!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips