Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-03

 

Gamla godingar från stenkakor

Lyssna på låtar från gamla stenkakor utgivna mellan 1900 och 1930. Bläddra ner på sidan och välj låt. Lyssna sedan genom att klicka på mp3-länken till File name. Här finns kanske någon gammal kär bekant!

Tips: InternetWorlds Surftips v 22/2005


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips