Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-02

 

Sverige fick topplacering

Hur är synen utomlands på Sverige som nation vad gäller landets politiska styrning, företagande, export, människor, kultur och turism? Sverige hamnade överst i en ny stor internationell marknadsundersökning, där 10.000 människor i olika länder tillfrågats online av ett stort, seriöst företag.

Så här ser placeringslistan ut:

1. Sverige
2. England
3. Italien
4. USA och Tyskland på delad plats
5. Japan
6. Kina
7. Indien
8. SydKorea
9. Russland
10. Turkiet

Sverige får höga bedömningar för "sin ovanliga kombination av stabil och ansvarsfull regeringsmakt, hederliga och pålitliga människor, framgångsrik kulturell export och attraktionskraft för investerare".

Den ansvarige undersökningsledaren tolkar Sveriges framskjutande plats som en följd av det oroliga klimat som råder i världen, och han menar att "Sverige lyckas göra cirkeln fyrkantig - vara sexig och samtidigt respektingivande. Det är troligtvis tidsandan" som inverkar, menar han, värderingen bland bedömarna av det trygga.

via Blind Höna/Hittat på nätet Jonas Söderström ; Bildkälla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips