Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-16

 

Dölj teknikprylarna i vardagsrummet!

Mona Lisa När det inte längre är status att ha TV, inte ens med stora LCD-skärmar, finns det företag som hjälper oss att gömma prylarna.

Vad sägs om att t ex låta Mona Lisa dölja den mörka TV-skärmen när den inte används? Det är norska Teknoisme som har nosat upp det här amerikanska företaget Autons produktportfölj. De verkar inte ha påverkats av Skandinavisk design så att det stör.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips