Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-04

 

Pensionärer får hjälp att skriva sitt livs historia

EU satsar på seniorer i Umeå! Genom att ge projektpengar vill EU att seniorer skall dokumentera sina upplevelser från ett långt liv, som har inneburit omdanande förändringar. Ett mycket intressant projekt som förhoppningsvis kan få många efterföljare! Det skall bli intressant att följa projektet!

Samarbetet med högstadieskolor och kulturinstitutioner bygger in ett kulturhistoriskt perspektiv i projektet som kan bli ömsesidigt givande för både ungdomar och seniorer. Om jag inte minns fel har Umeå sedan tidigare haft ett samarbete mellan IT-seniorer och gymnasieelever. De senare har tagit hand om viss IT-utbildning för seniorer som vill lära sig IT.

Här kommer en beskrivning av EU-projektet:

Nu får Umeås seniorer en unik möjlighet att bevara berättelser och minnen från sina egna liv. EU-fonden Stad och land har beslutat att ge pengar till ett ettårigt pilotprojekt där pensionärer får hjälp att skriva sitt livs historia.

Projektet heter Skriv för livet. Förhoppningen är att seniorer med många olika slags bakgrunder och erfarenheter tar chansen att bevara sina tankar och upplevelser. Sammanlagt får 70 pensionärer möjlighet att vara med i satsningen; 16 st. under hösten 2005 och 50 st. under våren 2006.

Skriv för livet organiseras genom studiecirklar. Projektet leds av en erfaren journalist och lärare, som ska hjälpa alla deltagare att utforma en personlig skrift, med både text och inskannade bilder. Elever på högstadieskolor i Umeå kommer att hjälpa till med tekniken.

Satsningen Skriv för livet blir ett samarbete mellan flera olika studieförbund och pensionärsföreningar i Umeå, Folkminnesarkivet samt Umeå kommuns skolförvaltning och Kultur för seniorer, kultur och hälsa. Samordning sker via ABF Västerbotten.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips