Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-06

 

Faran över för hem-pc

Statskontoret lade alltför sent med tanke på IT-proppen fram en tyvärr dåligt genomarbetad och dåligt argumenterad rapport, där de yrkade att hem-PC-reformen skulle upphöra. För alla. Även för seniorer som aldrig kommit i kontakt med datorer.

Nu har tydligen Pär Nuder och regeringen en annan uppfattning. Enligt en artikel i Computer Sweden den 5 augusti skall pensionärer kunna få del av hem-PC-reformen.

Det är trist att det går så mycket politik i en så här viktig framtidsfråga. Många seniorer står idag utanför IT-samhället. För att komma in krävs rejäla satsningar av många slag:

1) På senioranpassad utbildning av den typ som SeniorNet Sweden har erbjudit genom sina klubbar och nu också som nätutbildning i höst - med äldreanpassning både vad avser takt och innehåll

2) Någon form av subventionerat datorinköp - hem-PC även för pensionärer skulle kunna vara en modell

3) Subventionerade priser på bredbandsuppkoppling. Seniorer arbetar långsammare och får därför betala dyrt om de har modemuppkopplingar. Rejält subventionerade priser på bredband för seniorer skulle vara en kraftfull politisk satsning, om regeringen verkligen menar allvar med 24-timmarsmyndigheten.

Är det meningen att alla, även seniorer, skall ta del av samhällsinformation via webben? Måste inte samhället då satsa på de grupper som kanske har de sämsta förutsättningarna, men det största behovet att ta del av 24-timmarsinformationen?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips