Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-02

 

Mobilpratande ökar krockrisken

Det visar en australiensisk undersökning som Computer Sweden skriver om. Det spelar ingen roll om man har handsfree.

Olycksrisken är fyra gånger större om föraren pratar i mobilen, enligt en undersökning som utförts i Perth i Australien, där man studerade 456 förare, som fått uppsöka sjukhus efter att ha krockat. Krocktiderna jämfördes med uppgifter från mobiloperatörer och visade att krockar var fyra gånger vanligare om föraren pratat i mobilen upp till och inom tio minuter från kraschtillfället.

Simultanförmågan blir tyvärr inte bättre med åren.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips