Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-25

 

Snygga och funktionella hörapparater!

Glasögon har blivit ett modeföremål som ingen drar sig för att använda för att se bättre. Men hur är det med hörapparater? Många är fortfarande svåra att använda, speciellt för äldre personer med stela fingrar, när man skall byta de små batterierna. Och ljudavskärmningen är dålig. Väldigt många som skulle behöva hörapparater använder inte sina utprovade.

Hörapparat som smycke Nu har engelska designers tagit initiativ till en utställning - Hearwear - som pågår i London ända till mars 2006. De vill både att hörapparaterna skall ha bättre teknisk funktionalitet, t ex ta in ljudet bara från det håll som man också tittar åt. Men de skall också vara snygga att titta på, bli smycken för modemedvetna kvinnor och män.

Du kan se en liten videofilm på engelska, 3 minuter lång, med bilder på hörapparater från anno dazumal och med nya designade för alla med hörselproblem som både vill höra och se snygga ut. Klicka på länken uppe i högra kolumnen med texten " See examples of hearing aids old and new ".

Många ungdomar har redan fått sämre hörsel och man räknar med att hörselskador kommer att bli ett mycket stort hälsoproblem framöver. Redan idag omsätts inom EU hörapparater för ca 45 miljarder kronor.

Källa: BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips