Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-08-01

 

Skottland satsar på datorutbildning för alla

computer Alla vuxna över 18 år kan gå valfria datorutbildningar för upp till 1.500 svenska kronor/per år utan kostnad. Detta inom ramen för det individuella lärkontot. Det är avsett för alla som behöver meritera sig för att få nya jobb, men verkar gälla alla, alltså även äldre.

Ett intressant projekt som vi får anledning att följa!

Källa: BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips