Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-31

 

Värdefull information för seniorer!

Alla som är intresserade av seniorfrågor tycker jag skall titta in hos SPF! Sveriges Pensionärsförbund hade nyligen kongress i Visby. Den som undrar över övergången till digital-TV kan på hemsidan läsa 5 sidor med frågor och svar som man kan ha glädje av.

Ännu mer glädje tror jag att många seniorer har av att läsa dåvarande ordförande Barbro Westerholms kritiska synpunkter på regeringens vårproposition ur ett seniorperspektiv. Läs länken "SPFs synpunkter med anledning av 2005 års ekonomiska vårproposition" - 9 sidor i pdf-fil.

Barbro Westerholm kan området - efter att ha varit GD för Socialstyrelsen, suttit i riksdagen ett antal år och som medicinutbildad till professionen.

SPF har också ett stort antal faktablad om frågor som berör seniorer. De verkar vara tillgängliga även för icke-SPF-medlemmar.

Med andra ord - här finns mycket värdefull läsning och mycket för seniorer att agera på!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips