Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-23

 

Om brevkorrespondens och bloggar

Jag hittade den här bloggen som en ung, politiskt engagerad tjej skriver - Marie Wickberg. Jag fastnade för hennes intervju med en äldre pensionär:

Föreställ er känslan av att ha en politisk diskussion med en människa som var pensionär när du föddes, någon som upplevt två världskrig, som sett regimer uppstå och falla och som har upplevt införandet av kvinnlig rösträtt! Kvinnan som satt mitt emot mig var bekant med Karin Söder, Sveriges första kvinnliga utrikesminister och hon berättade om tiden då Selma Lagerlöf satt i Östra Ämterviks fullmäktige." - Hon sa inte mycket, men när hon sa något då lyssnade karlarna... "

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf Ja, vad kan inte bloggar berätta om funderingar hos dagens unga! Selma Lagerlöf skrev tusentals brev till sin älskade Sophie Elkan och på så sätt kan vi ta del av hur kvinnorna umgicks för cirka 100 år sedan, hur de tänkte och hur de levde tillsammans. Kvinnoöverskottet i Sverige var då väldigt stort på grund av bl a utvandringen under senare delen av 1800-talet. Selma och Sophie hittade varandra i en mycket konstruktiv men också delvis destruktiv författargemenskap. Därom vittnar hela deras brevkorrespondens, rik på känslor, ömsesidigt stöd och författarambitioner.

Bok - Sophie Elkan Eva Helen Ulvros har skrivit en intressant bok - Sophie Elkan Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf - utgiven av Historiska Media 2001 som pocketbok. Boken nominerades till Augustpriset år 2001.

Så här presenterar Bokus boken:

Idag är det få som känner till att Sophie Elkan var en hyllad författare i sekelskiftets Sverige, av många ansedd som en förnyare av den historiska romankonsten. Denna högborgerliga kvinna av judisk börd rörde sig hemtamt i den svenska kulturelitens finaste kretsar, samtidigt som hon hade ett brinnande politiskt intresse och ett lidelsefullt engagemang för kvinnosaken. I Sophies umgängeskrets fanns så skilda personligheter som Ellen Key, Georg Brandes och Verner von Heidenstam.

Eva Helen Ulvros har tagit del av den rika brevsamling som Sophie efterlämnade, där många brev tidigare endast lästs av den ursprungliga mottagaren. Resultatet är ett lyhört närmande till en person fylld av energi och livsglädje men också av ångest och oro. I biografin träder en målmedveten kvinna fram, vars främsta identitet var den som yrkeskvinna och historiker.


eBoklagret Omnibus ger gratis ut sju av Sophie Elkans böcker som eböcker. Göteborgs Stadsteater har dramatiserat korrespondensen i pjäsen Selma och Sophie som spelats under våren. Selma, Valborg and Sophie - a domestic triangle. I den här korta presentationen finns en fin oljemålning av Selma Lagerlöf.

Selmas berättelse om vännerna på Nääs Selma Lagerlöf tillbringade mer än 20 somrar på Nääs tillsammans med väninnan Sophie Elkan, August Abrahamsons systerdotter. Sophie och Selma bodde i södra flygeln. Där finns numera ett Selmarum att boka för övernattning, populärt bland brudpar. hämtat från Kulturliv i Västra Götaland.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips