Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-31

 

Hur gammal är du - egentligen?

Vi vet att arv, gener, arbetsmiljö, kost, motion och mycket annat inverkar på vår ålder. Men hur ser det ut för just mig? Expressen har ett interaktivt program som är väldigt åskådligt! Man fyller allteftersom i uppgifter om en själv och sedan kan man se hur den förväntade åldern både minskar och ökar beroende på livsstil, sjukdomar m m. Programmet har använt kända fakta från forskningen.

Gör testet! Det är intressant och kan ge någon liten eftertanke som kan vara hälsosam på sikt!

Nu citerar jag från Expressens presentation:

Kronologisk ålder är en sak, biologisk ålder en annan.
Forskning visar att det finns ett antal livsstilsfaktorer som kan minska åldrandet och i vissa fall till och med ha en föryngrande effekt.

- Det spelar heller ingen roll när i livet du förändrar din livsstil, det kommer alltid att ha stor betydelse för din hälsa, säger Markus Gellner, projektledare på Hjärt- och lungfonden.

Gör testet
Expressen lanserar i samarbete med Hjärt- och lungfonden, en folkhälsokampanj för att stärka svenska hjärtan.
Här intill eller via Expressen kan du göra Hjärt- och lungfondens stora vetenskapliga ålderstest.

- Testresultatet är inte helt anpassat efter dina svar på frågorna, utan följer även vad en genomsnittlig person skulle ha svarat.
Materialet är granskat av medicinska experter i en rad olika länder, bland annat i Sverige.

Agneta Ståhle, medicine doktor i kardiologi på Karolinska sjukhuset och lektor på Karolinska institutet i Solna, är en av experterna:

- Testet är bra. Svarar man ärligt på frågorna så får man besked om vad man kan göra åt sin situation.

Förebygg ohälsa
Hon förklarar att den som gör testet bör se resultatet som en signal om vad man bör göra för att inte drabbas av välfärdssjukdomar med risk för ett kortare liv.

- Det handlar om att få folk att öka sin fysiska aktivitet för att förebygga ohälsa. Vi måste röra på oss mer och äta bättre, det vet alla. Det gäller bara att göra det också.

- Jag menar, chipspåsarna hoppar ju inte på dig i matbutiken. Det är du själv som väljer att köpa och äta chipsen, säger Ståhle.

Hjärt- och lungfondens och Expressens ålderstest baseras på boken Real age Din verkliga ålder av den amerikanske läkaren Michael F Roizen, som är medicinsk invärtesspecialist.

Roizen och hans kollegor säger sig ha studerat 25 000 medicinska forskningsrapporter om åldrande i USA. Testet bygger på data från mer än 800 av dessa rapporter, enligt Hjärt- och lungfonden.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips