Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-30

 

Rädsla kan avläsas med hjärnröntgen

Att lida av social fobi kan innebära att livet blir väldigt inskränkt. Det är mycket man inte vågar göra. Därför är det viktigt att förstå fenomenet social fobi bättre och framför allt att hitta bra behandlingsmetoder, t ex kombinationer av läkemedel och kognitiv terapi.

Forskarna i psykologi vid Uppsala universitet har länge intresserat sig för fobier av alla slag och använder sig av avancerade mätinstrument som PET-kameror. I den här lilla videosekvensen på drygt fyra minuter från Vetenskapslandet får vi följa hur man med skallkamera tar reda på vilka delar i hjärnan som aktiveras, när man har social fobi och skall göra en obehaglig uppgift, som att hålla ett föredrag. Tomas Furmark, psykologi, leder forskningen.

Länkar till videospelare finns här.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips