Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-08

 

Podsändningar har blivit en succé

Sveriges Radios podradio blev en ordentlig succé rapporterar Computer Sweden. Sedan starten i början av sommaren har över en halv miljon program laddats ner.

Nu har också Forskning & Framsteg börjat med podsändningar. De sänder artiklar ur papperstidningen i ljudform, mp3-filer, som man kan ladda ner till datorn eller lyssna på via en mp3-spelare, när man motionerar ute i naturen. Utmärkta e-tjänster!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips