Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-09-11

 

Naturvetenskap i Kungsträdgården 11/9

Idag, söndagen den 11 september 2005, kan alla som är intresserade av naturvetenskap upptäcka mycket i sex tält som är uppställda i Kungsträdgården i Stockholm kl 10 - 18.

Läs mer om vad man kan se i de olika tälten - Se ut i rymden, Einstein, fysikupptäckter som ger oss livet åter när vi blivit allvarligt sjuka och mycket annat.

På den här hemsidan från Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet finns också mycket för alla som villhitta mer på webben.

- Värmeslag blir vanligare i klimatförändringens Sverige - Varmare klimat kan ge nya sjukdomar, t ex fästingburna sjukdomar och salmonella men också malaria.

- Film från Levande frågelådan den 13 maj i Aula Magna, Stockholms universitet, då 1000 sjätteklassare ställt kluriga frågor till naturvetenskapliga forskare.

- Se hjärnan - Se hur vår hjärna ser ut och fungerar. Forskning.se har lanserat ett tredimensionellt webbaserat äventyr som åskådliggör hur vår hjärna ser ut och fungerar, ända ner på cellnivå. Forskningsfronten presenteras med senaste tekniken. Texter, illustrationer och 3D- animeringar förklarar komplicerade saker på ett lättöverskådligt och pedagogiskt sätt. Innehållet bygger på den samlade internationella forskningen om hjärnan och presenteras populärvetenskapligt.

- IceCube är en neutrinodetektor som kommer att bestå av minst 4 200 känsliga ljusdetektorer som placeras på mellan 1450 och 2450 meters djup i Sydpolens is under Amundsen-Scott-basen vid Sydpolen. Följ länken och se många foton.

- Global uppvärmning - Kort videofilm
__________________________________________

Forskningsdagen genomförs i samband med Fysikens år och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan och Vetenskapens hus genom AlbaNova universitetscentrum; Nobelmuseum och Vetenskapsrådet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips