Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-28

 

Danska e-myndigheten har vunnit flera priser

Grattis, danska digitala förvaltningen, som häromdagen vann utmärkelsen bästa offentliga portal!

De flesta länder arbetar idag med att använda de digitala möjligheter som står till buds för att effektivisera och förbättra servicen till medborgare. Danmarks e-myndighet vann en överlägsen första placering med sin offentliga portal - http://www.e.gov.dk - för att den är enkel och lätttillgänglig för medborgarna.

Titta gärna på vad de erbjuder - information om digital förvaltning, offentliga projekt som redan har sjösatts, elektronisk kommunikation som kostar 0 kronor, efakturering, som vunnit ett Europeiskt pris nyligen.

Danmark går före och visar att det är möjligt att använda webben för att göra samhällstjänsterna smarta, effektiva och lättillgängliga för oss medborgare. Motsvarigheten i Sverige heter 24-timmars myndigheten och i Norge eBorger.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips