Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-24

 

Har Sverige en framtid?

Ett kunskapssamhälle i stagnation. Så kan man beskriva den framtidsbild av Sverige som dominerar bland ledande beslutsfattare och opinionsbildare inom forskning, näringsliv, fackliga organisationer, myndigheter och politik. Åtta av anser att det krävs mycket omfattande förändringar för att Sverige ska kunna behålla sin position på världsmarknaden. Det visar en ny undersökning om Sveriges framtid av Kairos Future.

Om man vill läsa sammanfattningen på ca 10 sidor behöver man bara registrera sig hos det välkända svenska framtidforskande konsultföretaget Kairos Future för att gratis kunna ladda ner en sammanfattning av undersökningen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips