Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-24

 

"Tröga tangenter" räddning för långsamma seniorfingrar

Kortkommandon är utmärkta hjälpmedel. Men för stela fingrar hos äldre kan det vara svårt att samtidigt trycka på två eller tre tangenter.

Men det finns något som kallas för "tröga tangenter".

Tryck först på Skift-tangenten fem gånger i följd för att aktivera funktionen "tröga tangenter". När det är gjort räcker det med att trycka en tangent i taget i ett kortkommando.

Testa och kom underfund om hur praktiskt det kan vara!

(Tips i PC för Allas dagliga nyhetsbrev 24 november 2005)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips