Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-24

 

Mera skog och regn i framtidens Sverige

Den globala uppvärmningen kommer att förändra Europa. Mest märkbart blir detta i Medelhavsregionen där fler människor kommer att leva i områden med vattenbrist, ökad brandrisk och försämrade möjligheter för jordbruk. I Sverige kommer däremot nederbörden att öka och skogen att växa som aldrig förr. Det framgår av en stor europeisk studie där forskare från sexton olika institutioner - däribland ett par lundaforskare - har deltagit. Studien har just publicerats on-line av den vetenskapliga tidskriften Science.

.....

I Alperna kommer snötäcket att minska. Det kommer att få effekter för skidturismen. En höjning av snölinjen med 300 meter är en sannolik utveckling de närmaste hundra åren. Det skulle innebära att 63% av de skidanläggningar som finns i dag antingen måste flyttas eller läggas ner.


Källa: Forskning.se


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips