Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-26

 

Varför datorarbete kan ge värk

Vår kropp och våra muskler är inte byggda för arbete vid datorn utan i stället för varierat arbete. När vi använder tangentbordet aktiveras bara några få muskelfibrer för detta "lätta" arbete. Sedan arbetar dessa muskelfibrer tills de är alldeles överansträngda och ger värk. Tyvärr rycker inte närbelägna muskelfibrer in och avlastar.

Stefan Thorn, Arbetslivsinstitutet och Chalmers, publicerar i dagarna en doktorsavhandling där han funnit detta. Varför vissa personers muskelfibrer blir snabbare överansträngda än andras vet forskarna ännu inte skriver Ny Teknik.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips