Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-13

 

Fuktigare väder viktig orsak till temperaturhöjning i Europa

Arktiska isar smälter BBC News rapporterar om ny forskning som förklarar Europas miljöförändringar. Nu visar det sig att vattenånga i luften kan förklara en mycket stor del av de temperaturhöjningar som har uppmätts i Europa under perioden 1995 till 2002.

Speciellt östra områdena i Europa har haft mycket fuktigare klimat under senare år. Den högre luftfuktigheten samverkar sedan med ökade koldioxidutsläpp och gör att vi får globala temperaturförändringar. Dessa medför att polarisarna smälter snabbt genom större absorbtion av solljus, permafrosten i Sibirien tinar och släpper ut metangaser, och skogsavverkning gör att skogarna i Amazonas och Indonesien inte längre absorberar koldioxiden i luften.

Se ett intressant bildspel med tydliga exempel på de snabba värmeförändringarna.

Fakta om temperaturförändringar

Det finns en länk i högra spalten som visar temperaturhöjningen under de senaste 140 åren (Warming world). Man kan också se tydlig höjning av havsnivån under motsvarande period (Sea level rise). Hur mycket tunnare istäcket blivit under perioden 1958 - 1997 visas också i ett diagram (Thinning ice).

En förutsägelse för hela världen fram till perioden 2070 - 2100 visar att de områden som redan idag har hett klimat förväntas få en temperaturökning på bortåt 10 grader Celsius (Spanien, norra och södra Afrika, Indien och Pakistan, norra delen av Sydamerika samt inte minst polarområdena). I vår del av världen förväntar man sig en temperaturhöjning på ca 3 grader, vilket är en mycket kraftig ökning om man jämför med diagrammen som visade 140 år bakåt i tiden med temperaturökningar under senare år på ca 0,2 - 0,6 grader Celsius.

Animering av temperaturförändringar i världen

Det finns också en länk till en animering av temperaturhöjningarna fram till år 2100 (ANALYSIS AND BACKGROUND Animated guide: Find out how the greenhouse effect works). Man kan själv välja årtal med tidslinjalen och se förändringar framöver för Afrika och Asien. Man kan också klicka på länken Global Scenarios: Worst case, Best case och få en dramatisk och skräckinjagande animering av en möjlig/trolig temperaturförändring - om vi inte i hela världen tar vårt gemensamma miljöansvar.

Bildkälla: News Image BBC


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips