Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-12

 

Seniorer - Undvik sömnmedel!

Sömnmedel Det är slutsatser från ett 40-årigt forskningsprojekt med 2.500 personer som deltagit i åldrarna över 60 år. Riskerna och problemen är större än fördelarna med medicineringen visar en sammanfattande analys av 24 undersökningar som nu presenteras i den aktade British Medical Journal via BBC News.

Bieffekter i form av yrsel, balansrubbningar, svårigheter att orientera sig och fallolyckor anses som större problem än de positiva effekterna av sömnmedeln.

Äldre personer avråds därför från att använda sömnmedel eftersom äldre visat sig få mångdubbelt fler negativa effekter av sömnmedlen jämfört med de önskade positiva rogivande med bättre sömnkvalitet.

via BBC News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips