Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-11

 

Testa fram bra lösenord hos PTS

Att skapa lösenord till Internet-tjänster är en svår konst! Post & Telestyrelsen ger ut alldeles utmärkta råd hur man kan skapa säkra lösenord och sedan hantera lösenorden på rätt sätt. Men tyvärr överensstämmer råden inte så väl med hur seniorers minne fungerar.

Men vi har alla mycket att lära av PTS anvisningar om lösenord. Man kan också när man läst på ha stor glädje av att testa ut principerna för hur man själv konstruerar lösenord i deras testmaskin.

Via PTS hjälper dig skapa starka lösenord i Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips