Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-23

 

Luriga Lösenord Lockar

Password Dagens Siffra: 220.000 - Så många teckenkombinationer har testats på två månader på Post- och telestyrelsens webbtjänst där man kan prova om ett lösenord är tillräckligt säkert.

Detta kan vi läsa i dagens Computer Sweden. Det är inte för sent att pröva den här utmärkta tjänsten som introducerades i början av november 2005. Använd tjänsten från PTS som hjälper dig att skapa starka lösenord.

Nyckelord:

Bildkälla: Privateline/Password Textkälla: Computer Sweden 23 jan 2006


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips