Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-20

 

Elektroniska journaler i sjukvården

Karolinska Universistetssjukhuset Nu börjar IT komma inom sjukvården. Samverkan mellan olika vårdinstanser bör kunna effektiviseras. I samband med att Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus slagits samman har också mycket satsats på gemensamma IT-funktioner för sjukhusen.

De nya elektroniska journalerna i Take Caresystemet används nu för reumatologpatienter vid Karolinska Universitetssjukhuset. Man lägger bland annat in läkemedelsordinationer. Många reumatikerpatienter har många läkemedel och nu kan automatiska varningar larma i det elektroniska systemet angående läkemedlen. Totalt har idag varannan stockholmare en journal i Take Caresystemet.

Nyckelord: ,

Textkälla: Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips