Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-12

 

Din bästa kompis - Minnet!

Anna Derwinger Hur bra är ditt minne? Nog är du nyfiken på att få svar på den frågan? Du kan testa dig på webben på Betulaprojektets hemsida vid Umeå universitet. Du anger bara din ålder och kön, läser ett antal ord på bildskärmen som du skall försöka att minnas, och sedan skall du skriva ned vilka ord du kom ihåg. Ditt resultat jämförs med vad man funnit i forskningsgruppen. Pröva testet för att se om du har behov av att gå en liten Minnesskola på webben.

Det är först när minnet inte längre är samma vän som tidigare som vi märker hur viktigt minnet är. I Sverige finns internationellt mycket framstående minnesforskning, inte minst om minne och åldrande vid ÄldreCentrum vid Karolinska Institutet och Psykologiska institutionerna i Stockholm och Umeå.

Anna Derwinger har skrivit en bok - Minnets möjligheter. Lilla Minnesskolan - Utveckla och träna ditt minne kan vi alla kan ta del av gratis på Utbildningsradions webbplats. Kursen består av fem delar och bygger på boken Minnets möjligheter.

Man kan välja att läsa om minnet och/eller lyssna på intervjuer med Anna Derwinger. Sedan kan man också göra minnesövningar till varje kursdel.

Del 1 Om korttidsminnet och långtidsminnet
Del 2 Betydelsen av tid och rum för minnet
Del 3 Om hur man får ny kunskap att fastna
Del 4 Hur effektiviserar man sitt minne?
Del 5 Det vuxna och åldrande minnet

Minnets möjligheter Anna har också varit en flitig föreläsare och berättat om sin bok och sin minnesforskning, så det finns mycket att läsa om Minnets möjligheter.

Minnet kan räddas med sifferteknik

Sammanfattning av Annas avhandling från 2005 om minnet

Kommer Du ihåg? Korta sammanfattningar från en minneskonferens med banbrytande svenska forskare.(Spara filen som kopia och lägg till ändelsen .pdf så öppnas filen)

Om mjukträning och minnet i Programmet Kropp och Själ från sommaren 2005

Hjärnan lär hela livet Forskarkollegan Anna Stigsdotter Neely disputerade i Umeå 2005

Så håller du ditt minne i trim Artikel i Aftonbladet, augusti 2003

Gösta Bucht: Godartad glömska eller demens?

Nyckelord: , , , ,

Bildkällor: SVT/Anna Derwinger; Hjalmarson & Högbergs Bokförlag


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips