Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-17

 

Människor och skatter från forna dagar

Hur mycket kan du om hur man levde för länge sedan i Norden? Historiska Museet har gjort ett trevligt interaktivt test med tio frågor och bilder, och man får veta om man svarat rätt eller fel. Med väckt nyfikenhet på gamla tider kan man sedan lära sig mer om Forntider hos Historiska Museet:

Historiska Muséets utställning Forntider - handlar om livsöden, man kan återskapa ett ansikte och se en utställning om Forntider.

I Forntider är det inte en historia från en tidsperiod som berättas, utan flera historier från olika tider. Forntiden var inte trots namnet någon enhetlig period. De nästan 8 500 år som utställningen omfattar uppvisade många variationer. Utställningen ger plats åt historier från olika grupper i samhället. Det handlar om hur samhället har ordnats, vem som bestämde, hur relationen mellan män och kvinnor såg ut och hur familjerelationerna tedde sig.

Här lyfter vi fram frågor om värderingar, livsstilar, och ideal. Det är människan som står i centrum.


Sveriges guldskatt

Guldkrage från Möne, Historiska Museet Historiska Museet i Stockholm har byggt ett underbart vackert museum i källaren för alla guldskatter från tiden före vikingarna? Här kan man se de mest praktfulla guldkragar från Folkvandringstiden, bl a en sjuringad guldkrage från 375 f Kr - 550 e Kr, upphittad i Möne. Bläddra bakåt i bildspelet med den lilla oranga pilen före ordet prev..... och njut av prakten.

Guldrummet har ett filmarkiv med tio korta videofilmer där guldexpert Kent Andersson berättar om några av de skatter som finns i museets Guldrum samt fyra filmer om olika smidestekniker. Missa inte de här dyrgriparna och historierna som ligger bakom dem! Se en video om Guldhalskragarna från Guldrummet.

Nyckelord: , ,

Bildkälla: Historiska Museet/Forntider; Historiska Museet/Den sjuringade halskragen från Möne; Guldrummet; Textkälla: Forskning & Framstegs webblogg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips