Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-15

 

Förfaller vårt kulturarv?

Thielska Galleriet Den kände arkitekten Ferdinand Boberg var uppenbarligen uppmärksam på den risken. Under flera år reste han land och rike runt i början av 1900-talet och ritade av ca 3.000 byggnader, som han ansåg hade ett viktigt kulturhistoriskt värde.

Nu fullföljer forskarna vid Tekniska Högskolan i Blekinge hans utstakade linje. De följer i hans fotspår och letar upp hans byggnader från teckningarna och kan nu fotogratiskt dokumentera dem.

Svaret på frågan är inte givet. Lyssna på Vetenskapslandets videofilm om vad som händer med vackra gamla byggnader. Du kan hjälpa till! Alla med lokalkännedom välkomnas till den här kartläggningen.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Thielska Galleriet, Djurgården, Stockholm/Ferdinand Boberg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips