Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-22

 

Kunskapskällor för IT-noviser

IT för Seniorer Letar du efter en grundläggande bok i datorkunskap? Docendo har nyligen gett ut "Grundläggande IT för seniorer" och den recenseras av Örebros PRO i uppskattande ordalag.

Man kan låna boken från vissa bibliotek, även som e-bok, och då finns möjligheter att förstora upp bilderna för att bättre kunna se innehållet i dem. Man kan också köpa den som billig e-bok. Författarna Helen Hermundstad och Anna Östlund har vinnlagt sig om att förklara grundligt, så att IT-noviser själva kan komma igång med att använda internet. Man kan också lära sig i boken hur man arbetar med bilder i datorn.

Det finns också andra sätt för IT-noviser att komma igång med datoranvändningen. Medlemsskapet i SeniorNet Sweden innehåller som gratis medlemsförmån en utbildningsCD som heter Klicka för Kunskap. Läs mer om den på SeniorNets webbplats.

SeniorNet Lidingö har samlat ett stort antal självstudieguider/lathundar för den som vill komma igång på egen hand och bli mer IT-kunnig.

Nätverket Seniorhuset i Finland har också IT-utbildning för seniorer med mycket bra studiematerial som finns tillgängligt på webben - helt gratis.

Säkert finns det något som passar just dig!

Nyckelord: , , , ,

Bildkälla: Grundläggande IT för Seniorer/Docendo Textkälla: PRO Örebro/IT-Tipset


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips