Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-02-20

 

Tillsammans men var för sig

Omssorg om äldre En av de första undersökningarna av äldres val att leva särbo visar, att det här är en livsform som ger framför allt kvinnorna den frihet och självständighet som de önskar, samtidigt som den ger emotionell närhet och gemenskap. Drygt 100 yngre särbors, som frivilligt anmält sig att delta i en enkätundersökning, berättar att särbogemenskapen kan ge en frihet som deltagarna saknade i tidigare äktenskap (de flesta är skilda eller änkor/änklingar). Detta är speciellt viktigt för kvinnorna som beskriver sin nuvarande särborelation som mer positiv jämfört med den tidigare.

Särboendet innebär sällan gemensam ekonomi men ett engagemang för att ge varandra stöd och hjälp vid sjukdom. Den svenska välfärdsstaten behöver ta ställning till denna nya samlevnadsform framöver när det gäller samhällets omsorg om äldre. Få särbor i undersökningen skulle avstå från att vårda sin partner om denna blev allvarligt sjuk.

Inom kort läggs undersökningen fram som doktorsavhandling av Sofie Ghazanfareeon Karlsson vid Umeå universitet/Mitthögskolan Östersund. Man kan ladda ner sammanfattningsdelen på 58 sidor. Den är på svenska, lättillgänglig och läsvärd.

Nyckelord:

Bildkälla: Omsorg om äldre/Helsingborgs stad Textkälla: Forskning.se


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips