Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-30

 

Pröva användbara program!

Med nya Web 2.0 och Ajaxtekniken flödar det dagligen fram nya program, som vi användare kan ha nytta och glädje av. De flesta programmen är utformade för webben, man behöver inte ladda ner något till sin egen dator och de är dessutom gratis.

Jag har tidigare här bland surftipsen lyft fram några användbara nyttigheter. Du kan hitta länkar till dem under rubriken Programtips en bit ner i vänstra spalten. Jag kommer att fylla på med fler programtips allteftersom.

Nyckelord:

Bildkälla: Kluringen©Gerd Rissler


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips