Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-27

 

Svarta hål och jetstrålar

Svart hål i rymden Dagens vackra bild som Nasa bjuder på från rymden är ett ihopsatt foto som visar ett svart hål och de kraftiga jetstrålar som bildas och når långt ut i rymden. Svarta hål absorberar allt från sin omgivning och suger alltså åt sig all energi som finns. Men man har observerat att det inte blir en total energiförlust utan att det bildas kraftiga jetstrålar. Jetstrålarna innehåller framför allt väte, som blir grundmaterialet för nybildning av stjärnor.

De här stjärnorna kommer kanske så småningom att sugas in i ett svart hål och så är cirkeln sluten. Ett intressant kretslopp i rymden.

Den här galaxen på fotot med svartahålgeneratorn ligger hisnande 150 miljoner ljusår bort. Och energiproduktionen är mycket effektivare än kärnreaktorer.

Uppdatering 7 maj 2006: Ett fräscht universum vart biljonte år - Karin Bojs i DN Vetenskap

Nyckelord: ,

Bildkälla: Nasa


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips