Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-05

 

AMF Pension startar en blogg

AMFs Pensionsbloggare Pensionssystemet är inte särskilt lättillgängligt, men det skall Anna Allerstrand, Annelie Götbring och Mathias Erenius hos AMF Pension råda bot på. I en blogg kan man ju kommentera och ställa frågor, vilket läsarna förhoppningsvis kommer att göra och hjälpa till med att fylla bloggen med sådant som intresserar oss pensionärer/blivande pensionärer.

Redan som andra notis den 5 september publicerar Pensionsbloggen resultaten från en undersökning som de riktat till 65 - 74-åriga pensionärer om hur livet gestaltat sig efter pensionen.

De flesta pensionärerna tycker inte att det var bättre förr, varken vad det gäller samhället i stort eller den egna livssituationen. De njuter av sin ökade tid och friheten att kunna styra över den. Negativa förändringar kan vara att man har förlorat en livskamrat eller drabbats av försämrad hälsa eller att man tycker att saker har blivit dyrare. 4 av 10 tycker dock att ingenting har blivit sämre sedan de blivit pensionärer.

Man kan läsa mer om undersökningsresultaten och se åskådliga figurer i ett bildspel på 23 sidor som laddas ner som pdf-fil.

Följ bloggen - den är inbjudande! Det kan kanske till och med löna sig att läsa den!

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips