Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-09

 

Partiernas IT-politik synad

dator Computer Sweden har ställt 9 frågor till de sju riksdagspartierna och till junilistan om partiernas syn på en rad frågor om IT-politik och viktiga vägväl framöver. IT har ju inte varit någon valfråga hittills, även om det nu har hettat till om IT i samband med dataintrånget.

Artikeln, som har ett översiktligt helsidesuppslag i tidningen, är inte så lätt att läsa i webbversionen. Jag föreslår att du skriver ut de nio frågorna för att lättare kunna följa partiernas svar.

1. Hur ska ni få fart på arbetet med 24-timmarsmyndigheten?

2. Ska staten garantera bredband för alla?

3. Hur ska ni hjälpa Sveriges it-företag att konkurrera på världsmarknaden?

4. Hur ska ni skapa bättre förutsättningar för nya it-företag?

5. Ska it få en ökad betydelse i skolan?

6. Kommer ni att arbeta för att it ska utnyttjas bättre i vården
- och i så fall hur?

7. Vad ska hända med hem-pc?

8. Ska staten bygga trådlösa stadsnät?

9. Bör den offentliga sektorn öka användningen av program baserade på öppen källkod?

Valet kommer t ex att avgöra framtiden för hem-pc-reformen.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Yotophoto


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips