Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-18

 

Emporia Life Phone - mobil för seniorer

Emporia Life Generation 50+ börjar bli alltmer intressant för producenterna! Det är utmärkt! Den österrikiska mobiltillverkaren Emporia ställer nu ut på Cebit-mässan, skriver BBC News, och har tagit fram en mobil som är enkel att använda för äldre - Emporia Life Phone. Den har stora sifferknappar, extra hög ljudvolym och stark vibrator vid uppringning. Mobilen har enbart funktionerna för att ringa och SMSa och att hålla ordning på adresserna. Inte kamera och andra finesser.

Den har också en stor orange larmknapp på baksidan som kan programmeras med fem nödnummer. Det är en viktig trygghetsfunktion! Den oranga displayen är lättläst för personer som har sämre syn. Mobilen kommer att säljas fr o m maj 2007. Tyvärr är Emporias mobiler ganska dyra!

En liten reflektion dessutom! Generation 50+ är en mycket stor grupp - från 50 år till och med 110 år. Gruppen blir allt friskare långt upp i åldrarna. Det är inte säkert att dagens 50-åringar tilltalas av denna något avskalade mobil. Samtidigt är det väldigt värdefullt att den finns som ett alternativ för alla de som behöver trygghet och lättanvända funktioner. Hur mobilen marknadsförs är alltså väldigt viktigt!

Media Emporia:EmporiaLife Köpinformation på svenska
GMSeniorNet: Mobiltelefon för äldre
Emporia Life (produktblad på tyska)
Computer Sweden: Mobil med inbyggt larm för äldre
Surftips - Seniorer: En mobil för seniorer
Surftips - Seniorer: Seniormobil - artiklar i Surftips - Seniorer

Bildkälla: BBC Newsimage

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips