Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-14

 

Äldre är mer aktiva på webben 2007

Keyboard Ergonomics Det visar Telias nya Trendspaning som utfördes i december 2006 - januari 2007. Cirka 10.000 personer tillfrågades och man kan läsa resultaten här.

Den äldre gruppen anges bara som 60- och vi får inte veta hur stor den gruppen är jämfört med de övriga grupperna. Tyvärr försvårar det tolkningen av resultaten. För vi vet att väldigt många äldre-äldre är kvinnor med låga pensioner som inte har råd att skaffa dator, internetuppkoppling och utbildning hur man använder datorn.

Det finns tyvärr en stor grupp äldre som står utanför internetsamhället! Och den gruppens behov av samhällsinformation via internet är stort!

Men Telias Trendspaning 2007 ger mycket intressant information om att alla övriga åldersgrupper har blivit mer intresserade av webben och kan också tydligen använda sig av den.

Bildkälla: Keyboard Ergonomics

Computer Sweden: Var sjätte svensk börjar blogga

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips