Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-12

 

Konvertera .docx-filer från Word 2007

docXConverter Nu börjar det dyka upp filer från Word 2007 med det nya formatet i nya Office 2007. Tyvärr kan man inte öppna dem med tidigare versioner av Wordprogram.

Men du kan lätt konvertera, dvs översätta filerna med ett gratisprogram på webben som heter docXConverter. Formatteringen i det ursprungliga dokumentet bibehålls och du kan läsa dem som textfil eller htmlfil med webbläsaren.

Det är enkelt att konvertera:

1. Gå till docXConverter genom att klicka på länken

2. Klicka på Browse-knappen och bläddra dig fram till filen på din dator som du vill konvertera

3. Klicka sedan på texten CONVERT IT!

4. Läs den öppnade, konverterade filen med webbläsaren eller Wordprogram.

Man kan också ladda ner docXConverter som en widget och ha den liggande på skrivbordet - alltid nära till hands när man vill översätta .docx-filer. Man drar bara filen till Drop Zone, så konverteras den på skrivbordet.
DocXConverter: Skärmbilder som visar hur Word 2007-filen blir efter konvertering när man läser filen med Word 2004.
Lifehacker: Word 2007 files with Docx Converter
Panergy-Software: docXConverter för Mac OS X

Uppdatering 19 jan 2008: Läs kommentarerna för fler bra tips!

Uppdatering 20 mars 2008: Tips hur du öppnar .DOCX-filer utan Word 2007

Länk Nyckelord: : , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips