Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-12

 

Äldre glöms bort i IT-samhället

Samma dag som vi läser att Stockholms stad satsar 650 miljoner kronor på e-förvaltning - med ambitionen att all kommunal information skall finnas tillgänglig på webben - läser vi också en annan artikel i Computer Sweden där PRO hävdar att 2 miljoner äldre lämnas utanför e-samhället.

Elektroniska prylar kan göras allt mindre idag men då får äldre svårt att hantera dem. Sony har blivit uppmärksammade på detta och i Japan tillverkat en mini-hifianläggning som bara innehåller de viktigaste funktionerna som är lätt åtkomliga.

Alla tillverkare är inte lika inställda på att användbarhet för äldre och funktionshindrade också ger säljbara prylar för stora konsumentgrupper, som aldrig kan använda alla de funktioner som är alltför komplicerade att komma åt med dåligt skrivna manualer.

Det är bra att den stora gruppen äldre nu uppmärksammas! Ju mer samhällsinformation som blir åtkomlig enbart via webben, desto viktigare är det för tillverkarna att tänka på äldre och för samhället att tänka på IT-utbildning för äldre.

I Norge finns det idag ett nära samarbete mellan staten och norska Seniornett. De IT-utbildar seniorer som inte har stiftat bekantskap med datorer när de yrkesarbetade. I Sverige måste SeniorNet Sweden bedriva sin IT-verksamhet - Äldre lär Äldre - helt ideellt utan bidrag från samhället.

Inte undra på då att 2 miljoner äldre riskerar att inte kunna ta del av den samhällsinformation som just den här äldregruppen verkligen skulle vara betjänt av - information om sjukvård, hemtjänst och boende samt om kommunernas verksamhet för äldre och ta del av information om kvalitetsindikatorer inom sjukvården, så att de kan välja sjukvård där den är bäst.

När Stockholms stad nu profilerar sig som IT-huvudstad, får vi hoppas att staten också tar sitt ansvar och gör det möjligt för de äldre att få del av all värdefull samhällsinformation som kommer att finnas på webben!

Surftips - Seniorer: Kommunens valmöjligheter svåra använda för äldre
Surftips - Seniorer: IT för äldre i stort EU-projekt
Surtips - Seniorer: Äldre och Internet år 2005

Uppdaterat: The Guardian Unlimited Technology: Digital divide grows for older Britons as others connect to new media

Bildkälla: Forbrug.dk/aeldre.jpg

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips