Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-15

 

Monstervågor

 Hokusai Nu kommer nya svar på svåra frågor om havens rörelser. Forskarna kan se ett mönster som kan förklara monstervågor, tsunamis!

Tidningen Ny Teknik skriver, att forskare kan konstatera - efter att ha studerat satellitbilder av vågor på de stora haven i flera decennier - att stora monstervågor inträffar regelbundet. Forskningen kan bland annat förklara allvarliga fartygsolyckor.

Bildkälla: Hokusai/The Great Wave

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips