Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-08-15

 

Kalla till möten med TimeBridge!

TimeBridge Seniorer har ofta massor med sociala engagemang. Om du ansvarar för sammankomster vet du att det kan vara tidskrävande att planera ett möte som passar så många deltagare som möjligt.

Nu är det slut på besvären! TimeBridge fixar allt enkelt och smidigt för dig - helt utan kostnad. Sedan man har registrerat sig kan man kalla till ett första möte och deltagarna behöver inte själva ha registrerat sig för TimeBridge.

Det kan knappast vara enklare! Bestäm vad mötet skall handla om, ange gärna en lokal och ange upp till fem möjliga dagar och tider i kalendern som är kopplad till TimeBridge. Du kan också importera din kalender från Outlook eller Google. Sedan avslutar du med att lägga in epostadresserna till dina mötesdeltagare. TimeBridge kommer sedan ihåg epostuppgifterna, så det går snabbare nästa gång du kallar till möte.

Deltagarna i mötet får nu ett meddelande om mötet och de ombeds ta ställning till varje mötesförslag genom att ange om det är det bästa, om det går eller om det inte passar.

När alla har svarat skickar TimeBridge automatiskt ut bekräftelse när mötet äger rum. Du kan också bestämma hur många påminnelser du vill skall gå ut och när de skall mailas automatiskt.

Det låter som en dröm - att organisera möten med många deltagare kan ju bli en väldigt omfattande uppgift! Ett problem som jag antar dyker upp är att alla inte svarar på inbjudan till mötet i tid utan måste påminnas för att det skall fungera.

Om du blir intresserad finns det två utmärkta videoguider på engelska till TimeBridge - DemoGirl visar och förklarar och TimeBridge har också en egen video som dessutom tar upp litet finesser.

Sedan skall det väl också sägas att det här inte är det enda programmet där man med datorhjälp kan synkronisera mötestider. Andra är t ex Diarised,TimeToMeet och Doodle.

Berätta gärna hur TimeBridge fungerar för dina sammankomster!

TechCrunch: TimeBridge: Now Synching Your Meetings Through The Web

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips