Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-10-09

 

SeniorSurf 2007 - IT för äldre

SeniorNet Lidingö Internet har blivit en omistlig del av vardagen för de flesta. Sverge toppar den globala datoranvändningen med 82 procent som använder datorer skriver Computer Sweden. Vi mailar, söker fram information på nätet, lyssnar på musik och radioprogram och tittar på TV-program som vi missat. Nu kommer också Zennströms helskärms-TV på internet - Joost.

Men vi tänker inte alltid på att det finns grupper, framför allt äldre, som inte haft tillfälle att lära sig hur man använder en dator och internet. För den gruppen anordnar SeniorNet Sweden för nionde året i följd en pröva-på-dag tillsammans med biblioteken - SeniorSurf 2007 - som pågår från kl 10 imorgon den 10 oktober på många bibliotek och hos SeniorNets klubbar. Titta på den inbjudande SeniorSurfsidan, som utlovar mycket om Ord, Bild och Ljud vilket är årets tema. Folkbiblioteken i Stockholms län har samtidigt under några veckor i oktober en kampanj för e-böcker, e-ljudböcker, e-musik och många andra elektroniska tjänster som man kan använda hemifrån eller från biblioteket.

Tidskriften PC för Alla uppmärksammar SeniorSurf2007 med en artikel idag. Norska SeniorNett anordnar också i dagarna SeniorSurf 2007 med IT-aktiviteter på många orter.

Tipsa vänner som du tror skulle ha glädje av SeniorSurfdagen och ta med dem till biblioteket. Som medlem i SeniorNet Sweden kan man få gratis datorutbildning i någon av klubbarna av "äldre som lär äldre" och man kan träna hemma med den senioranpassade IT-utbildningen Klicka för Kunskap på CD.

Uppdaterat 13 oktober 2007 - Öppna Kanalen Växjös Webb-TV: Datoranvändning - en generationsfråga? Samtal, intervjuer och demonstrationer kring Datoranvändning bland unga och gamla med deltagare från SeniorNet Växjö och ungdomsnätverket SIP, 43 minuter från 11 september 2007

Läs mer:
Surftips - Seniorer: Svenskar är EUs flitigaste nätanvändare; Kommunens valmöjligheter svåra använda för äldre
SCB: IT bland individer
Nordicom: Sveriges Internetbarometer

Bildkälla: SeniorNet Lidingö

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips