Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-23

 

Allt i ett för surfaren!

Via alfakrull såg jag den 22 augusti en artikel från internet Brus.com - Svensk blogg om söktjänster och sökning på internet - om Nextaris - en smart sökrelaterad webbapplikation. Lars Våge berättar utförligt om vad man kan göra med Nextaris. Och det är inte litet det!

Brukar du söka med en sökmotor men känner ibland behov av att kolla upp med flera andra? Samlar du på bra länkar? Eller kanske bara på små citat ur artiklar på webben? Och har svårt att få ordning på dem! Du kanske vill dela med dig av dina webbfynd till andra?

Ja, då är Nextaris en utmärkt applikation, där man kan göra allt på samma ställe - söka på webben med specialiserade sökmotorer, samla resultaten i olika mappar för olika behov, spara länkar, spara hela cachade hemsidor eller bara valda citat. Sedan bestämmer man vilken mapp som man vill publicera och man kan mycket enkelt göra det i form av en blogg som man skapar i Nextaris. Instruktionerna är utmärkta i LearningCentre (på engelska).

För grupper som samarbetar kring ett material kan Nexaris smidigt lösa både kommunikationen och publiceringen av innehållet. Här har man både delade mappar och instant messaging utan spamrisk.

Tjänsten är gratis och ger då 20 MB utrymme för sparade hemsidor, länkar, filer m m, vilket räcker bra att starta med. Vill man ha mer senare kostar det bara 49 US dollar per år för utrymme om 100 MB.

Enda molnet på himlen om man vill skriva på svenska är att Nextaris inte klarar av de svenska bokstäverna å, ä och ö - (ännu?)!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips