Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-22

 

Fem nya månar runt planeten NeptunusInalles har man nu upptäckt 13 månar runt Neptunus. Två av dem roterar åt samma håll som Neptunus. De övriga åt andra hållet. Några av "satelliterna" är sannolikt asteroider rapporterar BBC News.

Nog kan vi skatta oss lyckliga som får möjlighet att njuta av skönheten i de foton som kamerautrustningen skickar ner till jorden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips