Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-03

 

Fånga vinden - en klokbok för tillväxt

Karlskrona och TelecomCity är idag ett av landets främsta exempel på ett medvetet skapande av en tillväxtregion. I boken "Fånga Vinden" drar Tage Dolk, tidigare utvecklingschef i Karlskrona, slutsatser och lärdomar från tillväxtresans insida.
 

"Det var en fantastisk resa. Under ett decennium omvandlades Karlskrona från krisort till framgångssaga. Jag hoppas att några av våra lärdomar kan hjälpa och inspirera andra, säger författaren."

Vad har då varit framgångsfaktorer för Karlskrona, som på 80-talet var en av Sveriges värst drabbade problemkommuner? En egen högskola med satsning på några få, starka forskargrupper, några pionjärföretag, en flexibel kommunledning och en gemensam vision samt satsningen på kunskapsintensiva företag inom telekom och IT, detta i samverkan skapade ett nytt och växande näringsliv. Processtöd under utvecklingsperioden och kommunikation var viktiga och får egna kapitel i boken.

Boken är skriven för att inspirera företagare, politiker, utbildningsansvariga och andra eldsjälar som arbetar för tillväxt i Sverige. "Det handlar om konsten att fånga tillväxtvinden", säger Tage Dolk, apropå de fina segelbilderna i boken. Den finns på nätet uppdelad i sju PDF-filer.



|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips