Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-03

 

Spännande matutställning med kända profiler i september


 
"Visste du att det går åt 16 000 liter vatten för att göra ett kilo nötkött? Hur många insekter behövs det för att göra en hamburgare?  

"Manna - en annorlunda utställning om mat" är en utställning för alla sinnen om sambanden mellan mat och miljö och vårt underskattade beroende av naturen. Utställningen äger rum i Bergianska trädgårdens unika omgivningar vid Frescati/Brunnsviken i Stockholm under hela september. Den bjuder bland annat på specialkomponerade menyer av kända kockar och matpersonligheter, som Hans Alfredsson och Markus Aujalay - årets kock 2004."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips