Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-03

 

I kölvattnet efter OS - Tankens revolution

Hur har lärandet sett ut genom historien? Hur lär vi oss idag, och vad lär vi oss egentligen? Hur ser forskarna på framtidens lärande?    

Det är några av de frågor som ställs i programmen "Tankens revolution" en serie om lärande?. Vik tre söndagar i rad för dessa program i SVT1/UR kl 17.30.

Serien innehåller bland annat reportage om skolor med särskild pedagogik, om lärande i yrkeslivet och om olika individuella erfarenheter av lärande.

(Källa: forskning.se)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips