Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-03

 

Hej Cyborg!

Johan Wedberg, digitalarbetare, bjuder in till ett framtidsscenarium, där tekniken redan finns idag. Frågan är bara - hur vill vi använda tekniken? Vill jag bli en cyborg - "en människa som förbättrats genom att vissa kroppsdelar bytts ut mot avancerade proteser"? Johans framtidsfunderingar i artikeln i Sourze är angelägna! Hur kan tekniken användas på ett positivt sätt för oss människor? Här några klipp från artikeln:

"....Med hjälp av ett chip i vår arm så kan vi plötsligt kommunicera med vår omvärld utan att behöva använda kortläsare, tangentbord eller ens biometrisk apparatur som t ex tumavläsare. Vi behöver inte längre gå omkring med MP3-spelare, mobiler och digitalkameror fastbundna till oss. Vi opererar helt enkelt in dem i våra kroppar....."

....."RFID är väldigt små chip som skickar ut en signal innehållande information som tolkas och lokaliseras av speciella apparater för ändamålet. Man kan plantera väldigt små chip i olika produkter med diverse information som kan vara av värde att veta vid olika tider. RFID-tekniken håller som bäst att ta över många marknader när det gäller bl a produktinformation, övervakning och kvalitetskontroll.....

...."Faktiskt, handen på hjärtat. Jag är positiv till nästa generation av cyborg-teknik. Detta kan innebära att människor som drabbats av förlamning får en ny möjlighet att leva ett drägligt liv. Det kan också innebära att vi kan få en större möjlighet för kommunikation. Cyborgtekniken kan också ha stor betydelse för medicinska ändamål där rätt dos kan ges en patient vid bästa tillfälle....."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips