Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-07

 

Krångligt att tanka hem e-böcker

Har du funderat på att börja läsa e-böcker i datorn? Tidningen Ny Teknik har en mycket bra genomgång av fördelar och nackdelar med e-böcker, hur man kan läsa dem, varifrån man kan tanka hem dem eller låna dem.

Än så länge är det många problem förknippade med de tre e-boksläsare som finns och som recenseras i artikeln. Kopieringsskydden ställer till med trassel. Och läsplattorna är än så länge dyra och outvecklade.

Men det finns många fördelar med e-böcker - de är billiga, lätta att söka i och att göra anteckningar i, lätta att bära med sig, de skrymmer inte om man har trångt hemma. Lånar man e-böcker på bibliotek behöver man inte stå på väntelista till nyutgivna och attraktiva böcker, eftersom hur många som helst kan låna boken samtidigt. Och om man läser engelsk text finns det ett otroligt stort utbud av böcker att låna via universitetsbiblioteken. Artikeln i Ny Teknik ger god vägledning.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips