Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-20

 

Moderna Museet i New York nyöppnat idagEfter två års om- och nybyggnation invigdes MoMA i NewYork idag. En japansk arkitekt, Yoshio Taniguchi, har byggt in ljus som flödar in i byggnaden och fördubblat utställningsytorna. Konstkollektionen går därmed att se på ett helt nytt sätt, rapporterar BBC News Online!Matisse och Pollock har fått egna utställningssalar. Ett galleri - The Crossroads - med verk av bl a Brancusi, Picasso och Chirico kan man gå in i på fem olika sätt och se hur konstverken samverkar med varandra på helt olika sätt.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips